Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym:

  • sprawy rozwodowe,
  • sprawy z zakresu obowiązku alimentacyjnego (zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów),
  • pomoc w ustaleniu kontaktów małoletnich dzieci z rodzicami
  • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
  • przyznanie, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • podział i zabezpieczenie majątku małżonków czyli tzw. intercyza
  • ustanowienie ubezwłasnowolnienia,
  • ustanowienie kuratora i opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej ,
  • wydanie zezwolenia sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu w stosunku do osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych,


Szybki kontakt