Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prowadzimy postępowania przed Sądami pracy reprezentując zarówno pracodawców jak również pracowników.

W zakresie prawa pracy zajmujemy się:

  • Całościowym doradztwem prawnym ,
  • Tworzeniem i analizowaniem umów o pracę, zlecenie, o dzieło itd.
  • Tworzeniem i analizowaniem regulaminów pracy i wynagradzania, ,
  • Tworzeniem i analizowaniem ponadzakładowych i zakładowych zbiorowych układów zbiorowych pracy,
  • reprezentowaniem klientów w postępowaniach przed Sądami wszystkich instancji i Sądem Najwyższym, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną,
  • sporządzaniem umów w zakresie prawa konkurencji,
  • dochodzeniem odszkodowań z tytułu naruszenia zakazu konkurencji, odprawami, odszkodowaniami,
  • roszczeniami pracowniczymi, w tym w zakresie przywrócenia do pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odszkodowaniami za wypadki powstałe przy pracy,
  • prowadzeniem negocjacji i postępowaniem mediacyjnym z pracownikami i związkami zawodowymi,
  • Całościowym doradztwem prawnym ,

Prawo ubezpieczeń społecznych

Dziedziną blisko związaną z prawem pracy jest prawo ubezpieczeń społecznych. Nasi radcowie prawni i adwokaci z powodzeniem prowadzą również sprawy toczące się przed organami rentowymi (ZUS, KRUS). Sporządzamy odwołania od decyzji oraz reprezentujemy klientów przed Sądami.

Szybki kontakt