Prawo cywilne

W zakresie prawa i postępowania cywilnego zajmujemy się:

 • sprawami o ochronę własności i posiadania (w tym roszczenia o zapłatę z tytułu bezumownego korzystania np. z nieruchomości)
 • sprawami o zasiedzenie ,
 • dochodzeniem odszkodowań,- sprawami o zachowek ,
 • dochodzeniem zadośćuczynienia za krzywdę,
 • sprawami związanymi z naruszeniem dóbr osobistych,
 • roszczeniami wynikającymi ze wszelkiego rodzaju umów
 • sprawami związanymi ze współwłasnością,
 • sprawami dotyczącymi służebności,
 • sprawami lokalowymi (najem, eksmisja, zapłata etc.)
 • sprawami związanymi ze spadkiem
 • sprawami o zapłatę,

Oferta kancelarii w zakresie prawa cywilnego obejmuje: porady prawne, sporządzanie pism procesowych, pozwów, apelacji, wniosków, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, zażaleń, reprezentację na wszystkich etapach postępowania cywilnego.

Kancelaria posiada również bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw konsumenckich dotyczących kredytów frankowych czy pożyczek (chwilówek) – więcej w zakładce poświęconej oddłużaniu i sprawom frankowym.

Szybki kontakt