Sprawy karne i wykroczenia

Kancelaria świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego tj. w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym.

Pomoc prawna w postępowaniu karnym obejmuje:

  • obronę oskarżonego na wszystkich etapach postępowania karnego
  • reprezentację osób pokrzywdzonych przestępstwem
  • sporządzanie wszelkich niezbędnych pism procesowych tj. wniosków dowodowych, apelacji, kasacji, skarg.

Pomagamy również w zmniejszeniu dolegliwości orzeczonej kary prowadząc sprawy o:

  • warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • zezwolenie na dozór elektroniczny (zamiast pozbawienia wolności)
  • przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia
  • zawieszenie wykonania kary


Szybki kontakt